Who says water buffalo herding is hard work?

trau

Ai bảo chăn trâu là khổ                             Who says water buffalo herding is hard work?
Chăn trâu sướng lắm chứ                         It’s a lot of fun!
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau          Sitting on the buffalo, swishing my pendant grass stalk
Và miệng hát nghêu ngao                        and singing out loud.
Vui thú không quên học đâu                    I have fun, but I don’t forget to study
Nằm đồi non gió mát                                 Lying on the hill with the cool breeze
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo            my voice joins the sound of the growing rice fields
Em đánh vần thật mau.                             I recite my lessons fast

Chiều vương tiếng diều                             Evening brings the sound of the whistling kites
Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.                      on the distant barren levee
Đường về xóm nhà                                   Along the road home
Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.                                 I recite my lessons, “i” and “tờ”
Lùa trâu nhốt chuồng                                Bring the water buffalo into the barn
Gánh nước nữa là (a à a) xong                Bring the water into the house and I’m done.
Khoai lùi bếp nóng                                     Hot roasted potatoes awaiting
Ngon hơn là (a à a) vàng.                          Tastes better than gold.

Em mới lên năm, lên mười                         I just turned five (or ten)
Nhưng em không yếu đuối.                        But I am not weak
Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ                       Mom and Dad loves me
Làm việc rất say sưa                                  Because I work so hard and passionately
Em biết yêu thương đời trai                        I love my life
Đời hùng anh chiến sĩ                                And I love the life of a hero
Ước mong sao em nhớn lên mau                 I hope I grow up soon
Vươn sức mạnh cần lao.                             So I can be strong.

Trâu hỡi trâu ơi đi cầy                                Hey you, water buffalo, go and plow
Trâu ơi đi cấy nhé                                      Go and plow, ok?
Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia                     That rice field over there, and that grass hill over there
Là của những dân quê                                Belongs to all of us
Em bé dân quê Việt Nam                            Children of Việt Nam
Là mầm non tươi thắm                               We are the fresh new buds
Sức mai sau xây đắp quê hương                  of strength for tomorrow to build our nation
Cho nước giầu mạnh hơn.                           so our nation will be stronger and wealthier.

Vàng lên cánh đồng                                    Rice fields turn a golden hue
Khi trời vươn ánh dương                             when the sun rises in the sky
Trẻ thơ nhớn dậy                                       Children grow up fast
Giữ quê, giữ vườn                                      Protect the lands, protect the nation
Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông         Happy, peaceful lives, the rice fields will soon flower
Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng          Endless scented grass, the water buffalo eats all day.

Advertisement

2 thoughts on “Who says water buffalo herding is hard work?

  1. I wish you could see the video too. You should get a new browser. No reason to stick with one that doesn’t work right. The little girl singing the song is Thanh Trúc. I think she was six or seven in this video. It’s a little kid song, and we all learned it as children, but the meaning of the song escaped us back then. It makes a lot more sense now. LOL.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s